IC3 – Internet and Computing Core Certification

IC3 – Internet and Computing Core Certification

Despre curs

Internet and Computing Core Certification® (IC3) asigură elevilor, studenţilor, cât şi celor ce îşi caută un loc de muncă, cunoştintele de bază necesare unei reuşite în mediile care solicită folosirea calculatorului şi a internetului. Alfabetizarea digitală IC3 este la fel de cuprinzătoare pe cât este de diversă. Cu soluții de învățare și practică, instrumente de evaluare și certificări concepute special pentru o varietate de vârste și ocupații, programul de alfabetizare digitală IC3 este pur și simplu cel mai bun mod de a vă asigura că studenții și angajații sunt pregătiți să reușească într-o lume bazată pe tehnologie.

Puteți să urmați cursul în format online, în ritm propriu. Cursul nu include sesiuni cu instructor, însă veți beneficia de suport pas cu pas din partea echipei de proiect, în cazul în care veți avea nevoie.

Audiență

IC3 se adresează tuturor persoanelor care folosesc calculatorul: elevi, studenți, cei care caută un loc de munca, șomeri, antreprenori, angajați la stat si privat, etc.

Exemple de utilizare a Certificării IC3

 • Autorizarea formatorilor pentru programe on-line
  Ordinul Nr. 1149/2020 din 16 iulie 2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line, spune în cadrul Art. 6:„(2) Pentru a fi autorizaţi pentru organizarea de programe de formare în sistem on-line, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că […] *deţin competenţe digitale* dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaraţie pe propria răspundere.
 • Aplicarea pentru un post în Administrația Publică din România
  Pentru aplicarea la (aproape) orice post în cadrul unei instituții publice din România, este necesar să dovedești că ai competențe digitale. Orice funcționar public trebuie să aibă competențe digitale.
 • Îmbunătățirea CV-ului în vederea ocupării unui post în companiile private
  Certificarea IC3 este recunoscută internațional și demonstrează existența unor abilități din domeniul tehnologiei și comunicării aplicabile în lumea reală. Pe lângă noțiunile practice, dovada unor competențe digitale prin prezentarea unei certificări, poate face diferența de care ai nevoie.
 • Certificarea IC3 echivalează proba „Competențe digitale” din cadrul examenului de Bacalaureat
  Ordinul nr. 3682 din 22 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.219/2010, spune în cadrul Art. 2 că:
  „(3) Se recunosc și se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale – proba D) din cadrul examenului de bacalaureat – rezultatele obținute la examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5.”
  (4) Nivelul de competenţă digitală acordat posesorilor certificatelor IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5 este „utilizator experimentat”.
 •  Cadrele didactice obține 15 CPT, dacă obțin certificarea IC3 pentru competențe digitale
  Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4413 din 28 mai 2020 cu privire la echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile:
  „Art.1 Se acordă un număr de credite profesionale transferabile, prin echivalare, categoriilor de personal didactic de predare, personal didactic-auxiliar, personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca urmare a finalizării unor programe de formare continuă din categoria „programe speciale”, potrivit precizărilor din anexă”
  – „Denumire program de formare: IC3 – Internet și competențe TIC de bază
  – Categorii de personal didactic din învățământul preuniversitar, participant la programe speciale: Personal didactic de predare, personal didactic-auxiliar, personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar.
  – Nr. CPT acordate prin echivalare: 15”

Testare și certificare

 • Vă veți putea testa competențele deprinse în platforma Gmetrix.
 • De asemenea, veți avea șansa să susțineți un examen de certificare IC3 în sistemul Certiport.
 • Veți primi informații detaliate despre testare și  certificare prin email, după finalizarea cursului.